Acute ontregeling van de diabetespatiënt - webinar

Cursusbeschrijving

Huisartsen geven aan tijdens de opleiding te weinig diabeteservaring op te doen, met name op het gebied van insulinetherapie. Dit komt mede doordat het leeuwendeel van deze zorg verleend wordt door de POH’s, terwijl u als huisarts eindverantwoordelijk bent.
Daarom biedt Langerhans deze scholing aan voor huisartsen. Tijdens deze scholing leert u in twee uur tijd de meest voorkomende acute diabetesproblemen op te lossen. 
Deelnemers ontvangen het Langerhans-boek ‘Acute diabetesproblemen in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost’.

Doel en opzet / Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Korte opfris Diabetes Mellitus
 • Insulineprofielen en schema's
 • Casuïstiek van de acuut ontregelde diabetespatiënt
 • Inbreng vragen tijdens de cursus

De scholing wordt gegeven door twee ervaren kaderhuisartsen die meegeschreven hebben aan het boek Acute Diabetesproblemen.

Doelgroep

Huisartsen Medrie Breed
Deelnemers dienen werkzaam te zijn voor huisartspraktijken die contractueel zijn aangesloten bij de betreffende Medrie-zorgketen.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij abc1, Kwaliteitsregister V&V en NVvPO
Medisch inhoudelijk

Praktische informatie

 • Cursusduur: 2 uur
 • Groepsgrootte: maximaal 50 personen
 • Docent: Bas Houweling en Marc Huls, beiden kaderarts diabetes
 • Kosten: € 80,00 Deze kosten worden geheel vergoed door de Medrie Zorggroep waarbij u bent aangesloten.
 • Bij annulering binnen 4 weken worden er kosten in rekening gebracht conform onze inschrijfvoorwaarden.
 • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW
 • Inschrijven kan tot: 4 weken voor de start van de scholing
 • Bewijs van deelname: ja
 • I.v.m. uw inlog delen wij enkele gegevens van u met Stichting Langerhans
 • De link om deel te nemen ontvangt u in de week voorafgaande aan het Webinar

Inschrijven

Volg Medrie