Basistraining Niet-Zichtbare beperking

Evenementen

Cursusbeschrijving

Niet zichtbare beperking, de woorden zeggen het al; zie je vaak niet aan de buitenkant, waardoor de belemmeringen waar mensen mee te maken hebben, niet direct opvallen.
De training geeft een kleine inkijk in hoe mensen met Autisme, een Licht verstandelijke beperking (LVB) en niet aangeboren hersenletsel (NAH) de werkelijkheid kunnen beleven. 
Dit kan gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij:

• het maken, begrijpen en nakomen van afspraken
• conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip

In deze training wordt beknopt theoretische kennis aangereikt. Het gaat in deze scholing vooral om begrip voor de belevingswereld van mensen met deze beperking, zodat u hier in uw communicatie rekening mee kunt houden. 


Doel en opzet

De training combineert basiskennis met de inzet van een ervaringsdeskundige met een LVB . Op deze manier vergroot de deelnemer zijn/haar kennis vanuit verschillende inzichten.

Inhoud van de training  

 • Concrete theoretische kennis over Autisme, Licht verstandelijke beperking en Niet aangeboren hersenletsel
 • Ervaringsdeskundige met een LVB aan het woord, die u meeneemt in zij of haar belevingswereld. En wat voor hem of haar van belang is in het contact met professionals
 • Begrip voor mensen met deze afwijking
 • Ruimte voor vragen


Doelgroep

 • Doktersassistenten werkzaam bij Medrie
 • Doktersassistenten werkzaam in dagpraktijken


Accreditatie

Kabiz, 3 accreditatiepunten
Niet medisch inhoudelijkPraktische informatie

 • Duur van de cursus: 1 bijeenkomst van 3 uur
 • Tijdstip:
  4 juni 2020 van 18.30-21.30 uur bij Medrie te Zwolle
 • Prijs: €139,50
 • Docent: Een trainer van MEE + een ervaringsdeskundige LVB
 • Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers
 • Inschrijving: tot een maand voor aanvang
 • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW
 • Bewijs van deelname: ja
 • Meer informatie: scholing@medrie.nl