BLS AED + scholing Huisartsen

Evenementen

Cursusbeschrijving

Snel en professioneel opstarten van een reanimatie is een uitdaging waarmee elke huisarts te maken kan krijgen, ook tijdens diensten op de Huisartsenpost of gedurende visites.
Iedere huisarts in de Medrie-regio volgt daarom minimaal één keer per twee jaar de scholing BLS/AED+.
De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) adviseert om deze vaardigheden jaarlijks op te frissen.


Doel en opzet

In deze training staat praktische oefening centraal, zodat de deelnemer voldoende routine opbouwt met betrekking tot diagnose en handelen rond reanimatie.  Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • recente ontwikkelingen studies
 • extra theorievragen
 • kapbeademing (met en zonder ballon)
 • inbrengen Mayo-tube
 • zuurstofgebruik bij BLS
 • ritmeherkenning/gebruik van de monitor(Corpuls) bij ventrikelfibrilleren en het vervolgens defibrilleren met deze monitor i.p.v. AED (Zwolle/Hardenberg)


Doelgroep

Huisartsen die zijn aangesloten bij Medrie.
Hidha's die werkzaam zijn bij een Medrie aangesloten praktijk.
Waarnemers die dienst doen op één van de Huisartsenposten van Medrie.


Tevens kunnen 3e jaars Huisartsen in opleiding, verbonden aan  het UMCG / dependance Zwolle, van wie de huisartsopleider is verbonden aan één van de huisartsenposten van Medrie zich voor deze cursus aanmelden


In company
Op uw verzoek kan een BLS/AED-scholing in uw praktijk worden georganiseerd. In dat geval is de scholing voor huisartsen kosteloos en betaalt u voor overige medewerkers van de praktijk €125,00 per persoon. Neem contact met ons op over de mogelijkheden via scholing@medrie.nl 


Accreditatie

De scholing is met 3 punten geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)Praktische informatie

 • Duur van de cursus: 3 uur
 • Tijdstip: 18.30 – 21.30 uur.  Voorafgaand aan de scholingsavond wordt geen maaltijd geserveerd.
 • Groepsgrootte: minimaal 6 / maximaal 12
 • Docent: Trainer Ambulance Ysselland, Zwolle
 • Kosten: € 125,=.  Deze kosten worden door Medrie betaald voor huisartsen die zijn aangesloten bij Medrie, Hidha's die werkzaam zijn bij een Medrie aangesloten praktijk en waarnemers die dienst doen op één van de Huisartsenposten van Medrie.  
 • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW
 • Bewijs van deelname: ja
 • Meer informatie: scholing@medrie.nl