CASPIR - module 1 t/m 5

Basiscursus 

Cursusbeschrijving

De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus ontwikkeld door de CAHAG over spirometrie in de eerste lijn, bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes ( d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts).   Het onderwijsmateriaal voor deze cursus is volledig gedigitaliseerd.  U ontvangt in de CAHAG leeromgeving altijd de meest actuele informatie.   Iedere deelnemer ontvangt een e-mail met unieke inloggegevens met als afzender: noreply@cahag.moodlecloud.com

 

Doel en opzet

Voor deze scholing is deelname aan alle onderstaande 5 modules verplicht.  

Module 1
Voorbereidende E-learning: u ontvangt deze ruim voor de start van module 2.   Dit is een E-learning in de digitale leeromgeving van het NHG.   U ontvangt een vouchercode waarmee u zich kunt aanmelden voor deze Module op de website van CAHAG

Module 2        12 december 2022   en 23 maart 2023 

 • Kennistoets (module 1)
 • Korte achtergrond van longfysiololgie
 • Uitvoering spirometrie volgens de nieuwste ATS/ERS
 • Inhoud NHG Praktijkwijzer t.a.v. spirometrie
 • Start van de interpretatie

Module 3     
Meekijken in een regionaal longfunctielaboratorium.
De intekenlijst hiervoor is bij Module 2 beschikbaar. Neem uw agenda mee!

Module 4
In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrie testen.
Beoordeling hiervan zal plaatsvinden door de longfunctieanalist of kaderhuisarts.

Module 5     16 mei 2023 en 21 november 2023
Voorwaarden voor deelname aan het examen is een compleet portfolio dat met een voldoende is beoordeeld in Module 4.

Tijdens deze avond legt u examen af, bestaande uit een praktijk- en theoriedeel. |
In het praktijkdeel voert u onder toezicht van een longfunctieanalist een spirometrietest uit.  De boordeling vindt plaats o.b.v. de criteria voor de uitvoering spirometrie volgens NHG-praktijkwijzer voor astma/COPD, onderdeel spirometrie.
Het theoriedeel bestaat uit ca 15 open vragen gericht op kennis en een praktijkvoorbeeld.

Indien een herexamen nodig is, kan in overleg met scholingsbureau en  CAHAG een nieuw examenmoment worden vastgelegd.

Let op: in de bevestigingsbrief worden fictieve data en tijden (van 00:00 - 00:00) genoemd voor module 1, 3 en 4. Dit zijn echter geen bijeenkomsten op locatie, u ontvangt hierover nog nadere informatie per e-mail.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor koppels huisarts en praktijkverpleegkundige, of praktijkondersteuner, of praktijkassistent uit een praktijk.
Deelnemers dienen werkzaam te zijn voor huisartsenpraktijken die contractueel zijn aangesloten bij de betreffende Medrie-zorgketen.

Accreditatie

ABC1, Kwaliteitsregister V&V en NVvPO 9 punten

Functionele certificering

Afhankelijk van de functie van de cursist in het spirometrisch proces krijgt de cursist na afloop van de Module 5 een certificaat voor respectievelijk  interpretatie en uitvoering of een certificaat voor uitvoering spirometrie.

Hercertificering

Het Caspir certificaat is 3 jaar geldig.  Om de vaardigheden te behouden heeft de CAHAG hiervoor een hercertificeringstraject geformuleerd.
U dient hiervoor in een tijdsbestek van 3 jaar 2 x een Caspir-opfrismodule (Module 6) te hebben gevolgd en één Portfolio met de laatste 8 spirometrie-uitvoeringen met een voldoende beoordeling door de docenten te hebben afgerond.
Zie hiervoor de informatie bij de items op het Scholingsportal : Caspir-opfrismodule (Module 6)  en Caspir - Portfolio
Eén van de Opfrismodules (Module 6) mag vervangen worden door een online-versie.
Zie hiervoor de website van de CAHAG 

Dieetwens

Dit is een scholing met een lichte maaltijd. U kunt uw dieetwensen hier aanpassen. 

 

Praktische informatie

 • Cursusduur: 9 uur   (totale pakket )
 • Maaltijd: 17:45 uur inloop met soep en broodjes
  start cursus 18:15 uur  op locatie Medrie, Dr. Klinkertweg 18 Zwolle met een eindtijd van +/- 21.30 uur 
 • Groepsgrootte: max 16 deelnemers
 • Inschrijven kan tot: 4 weken voor de start van de scholing
 • Docenten: 
  J. Rauws (kaderhuisarts COPD),  
  J.W.K. van den Berg (longarts Isala) en
  E.C.M. Ruberg  en T.A.H. Zuidema (longfunctieanalisten)
 • Kosten € 775,00 (incl. studiemateriaal en examenkosten), deze kosten worden geheel vergoed door de Medrie Zorggroep waarbij u bent aangesloten. * Bij annulering binnen 4 weken worden er kosten in rekening gebracht conform de inschrijfvoorwaarden
 • Voor deelnemers die niet zijn aangesloten bij één van de Medrie Zorggroepen is de cursusprijs € 850,=
 • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW
 • I.v.m. u registratie delen wij enkele gegevens van u met de CAHAG
 • Bewijs van deelname: ja, via de CAHAG

 

Inschrijven

Volg Medrie