CASPIR - module 1 t/m 5

Evenementen

Cursusbeschrijving

De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus ontwikkeld door de CAHAG over spirometrie in de eerste lijn, bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes ( d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts).

Doel en opzet


Voor deze scholing is deelname aan onderstaande 5 modules verplicht !


Module 1
voorbereidende e-learning. U ontvangt ruim voor module 2 een link naar de website. 
Periode planning :  maart 2020

Module 2        Cursusavond  14 april 2020

 • Kennistoets (module 1)
 • Korte achtergrond van longfysiololgie
 • Uitvoering spirometrie volgens de nieuwste ATS/ERS
 • Inhoud NHG Praktijkwijzer t.a.v. spirometrie
 • Start van de interpretatie

Module 3     
Meekijken in een regionaal longfunctielaboratorium.
De intekenlijst hiervoor is bij Module 2 beschikbaar. Het is dus handig om uw agenda mee te nemen.

Module 4
In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrie testen.
Beoordeling hiervan zal plaatsvinden door de longfunctieanalist of kaderhuisarts.

Module 5      Cursusavond  (EXAMEN)     10 september 2020
                      

Voorwaarden voor deelname aan het examen is een voldoende beoordeeld portfolio in Module 4.

Tijdens deze avond legt u examen af, bestaande uit een praktijk- en theoriedeel. |
In het praktijkdeel voert u onder toezicht van een longfunctieanalist een spirometrietest uit.  De boordeling vindt plaats o.b.v. de criteria voor de uitvoering spirometrie volgens NHG-praktijkwijzer voor astma/COPD, onderdeel spirometrie.
Het theoriedeel bestaat uit ca 15 open vragen gericht op kennis en een praktijkvoorbeeld.

Indien een herexamen nodig is, kan in overleg met scholingsbureau en  CAHAG een nieuw examenmoment worden vastgelegd.


Let op: in de bevestiging worden fictieve data en tijden (van 00:00 - 00:00) genoemd voor module 1, 3 en 4. Dit zijn echter geen bijeenkomsten op locatie, u ontvangt hierover nog nadere informatie per e-mail.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor koppels huisarts en praktijkverpleegkundige, of praktijkondersteuner, of praktijkassistent uit een praktijk.
Deelnemers dienen werkzaam te zijn voor huisartsenpraktijken die contractueel zijn aangesloten bij de betreffende Medrie-zorgketen.Accreditatie

CASPIR is geaccrediteerd door het NHG, de V&VN en de NVvPO met 9 punten.


Praktische informatie

 • Duur van de cursus: 9 uur in totaal
 • Tijdstip : 14 april 2020 (Module 2) en 10 september 2020 (Module 5)               
 • Vanaf 17.45 uur inloop met soep en broodjes.  Start cursus 18.15 uur  Afsluiting  rond 21.30 uur
 • Docenten: Dhr. F.S. Oldenhof (kaderhuisarts), dhr J.W.K. van den Berg (longarts Isala) en mw. E.C.M. Ruberg en/of M. Bomans (longfunctieanalist)
 • Kosten € 665,00   ( incl.  studiemateriaal en examenkosten )
  Bovenstaande prijs wordt vergoed voor deelnemers die werkzaam zijn voor huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij de betreffende zorgketen binnen Medrie. In dat geval ontvangt u geen factuur. 
  Voor externen is de cursusprijs vastgesteld op € 805,00   (incl. studiemateriaal en examenkosten)
 • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW
 • Bewijs van deelname: ja, via het CAHAG
 • Voor meer informatie: scholing@medrie.nl


Functionele certificering

Afhankelijk van de functie van de cursist in het spirometrisch proces krijgt de cursist na afloop van de Module 5 een certificaat voor respectievelijk  interpretatie en uitvoering of een certificaat voor uitvoering spirometrie.

Hercertificering

Het Caspir certificaat is 3 jaar geldig.  Om de vaardigheden te behouden heeft de CAHAG hiervoor een hercertificeringstraject geformuleerd.
U dient hiervoor in een tijdsbestek van 3 jaar 2 x een Caspir-opfrismodule (Module 6) te hebben gevolgd en één Portfolio met de laatste 8 spirometrie-uitvoeringen met een voldoende beoordeling door de docenten te hebben afgerond.
Zie hiervoor de informatie bij de Caspir-opfrismodules.
Eén van de Opfrismodules (Module 6) mag vervangen worden door een online-versie.
Zie hiervoor de website van de CAHAG : https://cahag.nhg.org/
Dieetwens

Medrie wil rekening houden met uw dieetwensen. 
Deze kunt u zelf aanpassen, klik hiervoor op onderstaande afbeelding.