E-learning Signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling

Evenementen

Cursusbeschrijving

Als doktersassistent heeft u soms het vermoeden dat er sprake kan zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld. In deze scholing leert u deze signalen te interpreteren en hoe u vervolgens moet handelen.

Doel en opzet

Aan de orde komen kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling. U leert werken volgens de KNMG-meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook de kindcheck komt aan de orde.

Medrie biedt een compleet e-learning traject aan, bestaande uit een basismodule gevolgd door opfrismomenten en praktische casuïstiek:

  • Start:  e-learning Werken met een Meldcode. De e-learning wordt afgesloten met een toets (tijdsduur 2 uur)
  • Opfrismomenten: na 3 en 6 maanden is er een opfrismoment, u krijgt dan een korte casus waardoor u het geleerde nog een keer opfrist. (Tijdsduur twee keer een kwartier)
  • Na 6 maanden: Casussen: ‘Is het thuis veilig’.  Deze e-learning bestaat uit twee praktische cases en oefening gespreksvoering en een oefentoets (Tijdsduur 1 uur)

Doelgroep

Doktersassistenten uit dagpraktijken

Accreditatie

Werken met een meldcode, Kabiz, 2 accreditatiepunten
Casussen: ‘Is het thuis veilig’, Kabiz, 1 accreditatiepunt

 

Praktische informatie

  • Duur van de cursus: 2 uur en na drie en zes maanden een opfrismoment van een kwartier. De praktijkcases (na zes maanden) beslaan ook ca. 1 uur
  • Na inschrijving ontvangt u van ons de inloggegevens waarmee u de e-learning kunt maken wanneer het u uitkomt
  • Bewijs van deelname: deze kunt u zelf printen wanneer u de e-learning heeft afgerond
  • Kosten: €45,00
  • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW
  • Meer informatie: scholing@medrie.nl