E-learning urgentiedenken

Evenementen

Cursusbeschrijving

Triage zorgt er voor dat een patiënt op de juiste tijd bij de juiste hulpverlener komt.  Dit vereist denken in toestandsbeelden en urgenties. De triagisten met wie u samenwerkt, verrichten telefonische triage volgens de urgentiegerichte denkroute: zij proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de toestand en conditie van een patiënt, zonder dat zij hem zien.  Tijdens het doorlopen van deze E-learning krijgt u inzicht in de denk- en beslisroute van de triagist.  Hierdoor krijgt u meer grip op de triage, versterkt u de basis voor overleg en samenwerking met de triagist en komt u samen tot een besluit voor de patiënt.


Doel en opzet

Deze E-learning-module verschaft u als huisarts inzicht in de denk- en beslisroute van de triagist. Hierdoor kunt u haar ondersteunen bij de triage, vanuit eenzelfde kader van toestandsbeelden, klachten en symptomen.  U leert onder meer dat de urgentiegerichte denkroute verschilt van de diagnostische denkroute.  Via een aantal casussen oefent u de toepassing van urgentiedenken vanuit de zienswijze van de triagist. Welke vragen stelt zij aan de patiënt? Tot welke actie leidt dat en hoe reageert zij op deze reactie? Welke urgentiecode past bij het toestandsbeeld, de symptomen, klachten en context?


Doelgroep

Bij Medrie aangesloten huisartsen en waarnemers die dienst doen op de Huisartsenpost.


Accreditatie

Voor deze E-learning is 1 punt toegekend.Praktische informatie

  • Tijdsinvestering : 1 uur
  • Tijdstip : flexibel
  • Inschrijven kan tot 31 decemeber 2019
  • De module is ontwikkeld door inhoudelijk deskundigen van Bloom Communicatie met Zorg en Latona Organisatie- & Opleidingsadvies.  De technische realisatie van deze module ligt bij The Competence Group ( TCG).
  • Kosten : € 60,-   Deze kosten worden geheel vergoed door de Medrie Huisartsenposten
  • Bewijs van deelname: ja, via The Competence Group
  • Meer informatie :  scholing@medrie.nl