Hartinfarct

Evenementen

Cursusbeschrijving

Onze scholing Hartfalen/pijn op de borst is geactualiseerd op basis van de nieuwste inzichten. We hanteren ‘Hartinfarct’ als nieuwe titel.

Gezien de nieuwe onderwerpen biedt de  scholing een mooi opfrismoment voor oud-deelnemers.

 Een grote patiëntengroep van de huisartsenpraktijk heeft te maken met klachten van pijn op de borst. Daarnaast is het een veel voorkomende klacht waarmee patiënten in de ANW uren bellen naar de Triagepost. Achtergrondkennis is daarom van belang om de urgentie te bepalen en de patiënt goed te kunnen helpen

De docent behandeld het Acuut coronair syndroom en gaat daarnaast ook in op het Myocard infarct bij vrouwen. En waarom is het zo belangrijk extra alert te zijn bij een diabetespatiënt die zich presenteert met vage klachten? 

Uiteraard komen onderzoek, behandeling en medicatie aan bod. Na deze scholing is uw kennis weer helemaal up to date zodat u de patiënt accuraat te woord kunt staan.

 Deze scholing is prima te combineren met de nieuwe cursus Beroerte.

Doel en opzet

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan de orde:

 • Anatomie en fysiologie van de circulatie
 • Acuut coronair syndroom; pathofysiologie, diagnostiek, beleid en behandeling
 • Myocardinfarct bij vrouwen
 • ‘Stil infarct’ bij de diabetespatiënt

De thema’s worden zoveel mogelijk interactief aangeboden d.m.v. het uitvoeren van kleine opdrachten en het stellen en beantwoorden van vragen.

Doelgroep

 • Doktersassistenten werkzaam bij Medrie
 • Doktersassistenten werkzaam in dagpraktijken 

Accreditatie

 • Kabiz 3 accreditatiepunten
 • Medisch inhoudelijk

Praktische informatie

 • Duur van de cursus: 2,5 uur
 • Groepsgrootte: maximaal 20 pesonen
 • Docent: Jorien Seggers, huisarts
 • Kosten: € 105,50 inclusief scholingsmateriaal
 • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW
 • Bewijs van deelname: ja
 • Meer informatie: scholing@medrie.nl