Hechten en verdoven van ongecompliceerde wonden

Evenementen

Inleiding

Op het schoolplein, tijdens het werk of op het sportveld: een ongelukje is zo gebeurd. Ouderen blijven langer zelfstandig en kunnen zich verwonden bij een val of onhandige beweging. Soms is een hechting noodzakelijk. Om de werkdruk op de praktijk te verlichten is het zinvol dat de doktersassistent zich bekwaamt in het hechten van ongecompliceerde wonden. Deze scholing reikt u de juiste kennis aan en biedt ook praktische oefening. Ook het verdoven van de wond wordt aangeleerd en geoefend.

Doel en opzet

Het doel van deze praktische cursus is het leren beoordelen en hechten van een ongecompliceerde wond. Daarnaast kan de doktersassistente na de scholing beoordelen of tetanus vaccinatie nodig is en de patiënt instrueren omtrent het verzorgen van de hechtwond. Naast het hechten van een wond komen ook het sluiten van de wond met wondlijm en steristrips aan de orde. Ook wordt geoefend met verdoven.

In de scholing wordt geoefend op een preparaat. De doktersassistente dient zich in de praktijk verder te bekwamen.

Bronnen:

 • NHG-triagewijzer
 • Medrie protocol Wondzorg/Hechten
 • Medrie protocol Wondzorg beoordelen tetanusprofylaxe
 • Medrie protocol Wondzorg plakken


Doelgroep

 • Doktersassistenten werkzaam bij Medrie
 • Doktersassistenten werkzaam in dagpraktijken

Accreditatie

Kabiz, 2 accreditatiepunten                                             
Medisch inhoudelijk

Praktische informatie

 • Duur van de cursus: 2 uur
 • Tijdstip:   
  29 september 2020 van 19.00 - 21.00 uur
  5 november 2020 van 19.00 - 21.00 uur
  15 december 2020 van 19.00 - 21.00 uur
 • Locatie: Medrie, IJssel/Vechtzaal
 • Groepsgrootte: maximaal 12 personen
 • Docent: Rob Maas, huisarts
 • Kosten 2020: 139,50
 • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW
 • Bewijs van deelname: ja
 • Meer informatie: scholing@medrie.nl