LAAP en niet medicamenteuze behandeling bij COPD - Webinar

Cursusbeschrijving

Je hoort het vaak in de praktijk met die COPD patiënt kan je zo weinig!

Er is veel aandacht voor spirometrie en inhalatoren  bij  de COPD-patiënt. In dit webinar gaan we in op de niet medicamenteuze behandeling. De docenten laten u zien dat voeding en bewegen hierbij hand in hand gaan.

Door hier op tijd op in te zetten, is winst te behalen, zowel in kwaliteit van leven als ter voorkoming van een ziekenhuisopname. Daarnaast is het belangrijk dat de patiënt zelf goed weet bij welke signalen hij aan de bel moet trekken. Iedere patiënt dient dan ook een Longaanval actie plan te hebben.

Een interactief webinar dat u handvatten geeft die u meteen de volgende dag toe kunt passen!

Programma

Met behulp van een casus behandelen de docenten de onderwerpen; opbouw van spiermassa, een goede voedingstoestand en het Long Aanval Actie Plan (LAAP)

 • 19.00 uur – Opening en welkom door Jan Rauws
 • 19.10 uur – Wie verwijzen naar de fysiotherapeut en waarom – Anneke Jaspers
 • 19.35 uur - Wie verwijzen naar de diëtist en waarom – Geralda Perdon
 • 20.00 uur – Een longaanval voorkomen met LAAP – Ingrid Smit
 • 20.30 uur - Einde

Doelgroep

Huisartsen en praktijkondersteuners Medrie Regio Zwolle
Deelnemers dienen werkzaam te zijn voor huisartspraktijken die contractueel zijn aangesloten bij de betreffende Medrie-zorgketen

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor 2 uur bij  Kwaliteitsregister V&V en NVvPO

Praktische informatie

 • Duur van de cursus: 1,5 uur
 • Groepsgrootte: maximaal 50 personen
 • Docenten: Jan Rauws, kaderhuisarts COPD, Geralda Perdon, diëtiste, Ingrid Smit, Longverpleegkundige Icare, Anneke Jaspers, Fysiotherapeut
 • Kosten: € 85,00, Deze kosten worden geheel vergoed door de Medrie Zorggroep waarbij u bent aangesloten.
 • Bij annulering binnen 4 weken worden er kosten in rekening gebracht conform onze inschrijfvoorwaarden.
 • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW
 • Inschrijven kan tot: 4 weken voor de start van de scholing
 • Bewijs van deelname: ja
 • De link om deel te nemen ontvangt u in de week voorafgaande aan het Webinar

Inschrijven

Volg Medrie