Langerhans startcursus insulinetherapie in de 1e lijn

Twee-daagse scholing

Evenementen

Cursusbeschrijving

De basiscursus insulinetherapie van Langerhans is dé cursus voor huisartsen en praktijkondersteuners gericht op insulinetherapie. Medrie biedt deze twee daagse scholing daarom aan voor huisartsen en praktijkondersteuners die zijn aangesloten bij de Medrie-zorgketens diabetes. Daarnaast biedt Medrie regelmatig de opvolgavond van Langerhans aan waarbij veel voorkomende casuïstiek en nieuwe trends worden besproken.

Doel en opzet

Belangrijkste leerdoel is huisartsen en praktijkondersteuners voldoende basiskennis te bieden om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden. Nadat u deze cursus gevolgd heeft, bent u in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden.

De eindtermen zijn dan ook als volgt geformuleerd:

 Kennis:

  - Fysiologie van de normale insulineproductie, inclusief het verschil daarbij tussen type 1 en 2 diabetes mellitus (DM) 
 - Relatie insulinebehoefte met voeding, beweging, stress, ziekte en reizen 
 - Randvoorwaarden behorend bij insulinetherapie 
 - Verschillende fasen van insulinetherapie 
 - Zelfcontrole (instructie, educatie, evaluatie) 
 - Pen/spuitinstructie (instructie, educatie, evaluatie) 
 - Profielen van de verschillende insulines 
 - Moment waarop gestart wordt met insulinetherapie 
 - Startschema’s (1dd, 2dd en 4dd insulineregimes)
 - Aanpassen van insulineschema’s 
 - Ontregeling en hoe te reageren (hypo- en hyperglykemie) 
 - Insulinegebruik bij verre reizen en sport.
 - Gevolgen en preventie van spuitinfiltraten 
 - Driemaandelijkse en jaarcontrole m.b.t. insulinetherapie

 Vaardigheden:

  - Patiënt kunnen instrueren over zelfcontrole van de bloedglucose en hoe deze te interpreteren 
 - Patiënt kunnen instrueren over toedienen van insuline. 
 - Aanpassen insulineschema’s
De cursist kent hierbij veel zelfwerkzaamheid en wordt “aan de hand meegenomen” bij het instellen van een zelf ingebrachte patiënt.

Doelgroep

Huisartsen en POH’ers uit de drie Medrie regio’s.

 Deelnemers dienen werkzaam te zijn voor huisarts- en diëtistenpraktijken die contractueel zijn aangesloten bij de betreffende Medrie-zorgketen.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij ABC1, V@VN en NVvPO voor 10 uur

Praktische informatie

 • Duur van de cursus: Tweedaagse scholing:  De cursus bestaat uit 3 modules. Module 1 en 2 worden gegeven op de eerste dag. Daarna volgt Module 3, hiervoor krijgt u een huiswerkopdracht mee.
  Tijdstip:
 • Dag 1:  3 maart 2020: van 13.00 – 21.30 uur. Om 13.00 uur is er een inloop met broodjes, de cursus start om 13.30 uur. Om 17.30 uur is er een warme maaltijd.
 • Dag 2: 14 mei 2020:  van 17.30 – 21.30 uur: 17.30 – 18.00 uur inloop met soep en broodje
 • Locatie 3 maart 2020: De Leuke Hanzestad, IJsseldijk 12 te Kampen
 • Locatie 14 mei 2020: Medrie, Dr. Klinkertweg 18, Zwolle
  Groepsgrootte: maximaal 32 deelnemers
 • Inschrijven kan tot: 4 weken voor de scholing
 • Docent: De cursus wordt gegeven door een ervaren huisarts en diabetesverpleegkundigen van Langerhans.
 • Kosten: €545,00
 • Deze kosten worden geheel vergoed door de Medrie zorggroep waarbij u bent aangesloten. U ontvangt geen factuur
 • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW
 • Bewijs van deelname: ja
 • Meer informatie: scholing@medrie.nl

 

Dieetwens

Medrie wil rekening houden met uw dieetwensen. 
Deze kunt u zelf aanpassen, klik hiervoor op onderstaande afbeelding.