Leergang zorg voor ouderen

Evenementen

Cursusbeschrijving

Steeds meer ouderen verblijven zo lang mogelijk in hun thuissituatie. Zodoende ziet u steeds meer (kwetsbare) ouderen op uw spreekuur. De huisartsgeneeskunde voor ouderen onderscheidt zich – zolang mensen vitaal zijn – inhoudelijk niet op veel onderdelen van huisartsenzorg voor andere patiënten. Toch kent deze zorg een aantal bijzondere karakteristieken, die om aandacht vragen.

Hoe gaat u daadkrachtig aan de slag met Ouderenzorg? Werkt u samen met andere professionals? Met het ziekenhuis? Of met mantelzorgers? Is er samenwerking met de gemeente? Wie en wat heeft u daarbij nodig? En hoe communiceert u met elkaar?

 Medrie en NHG spelen in op deze vragen met een actuele, praktijkgerichte leergang voor koppels van huisartsen en POH’s/praktijkverpleegkundigen. 

Doel en opzet

De leergang biedt interactieve werkvormen (groepsdiscussie, opdrachten in kleine groepen) en praktijkopdrachten gericht op persoonlijke en praktische competenties. U leert in een vaste groep en wat u aangereikt krijgt is direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk.

De leerdoelen zijn:

 • De uitgangspunten van een proactieve, samenhangende en integrale ouderenzorg
 • Verbreden van kennis en inzicht op het gebied van geriatrische problematiek

Programma
In twee bijeenkomsten (15.30-20.00 uur) komen de grote gebieden in de Ouderengeneeskunde aan de orde en daarmee een groot deel van de problemen. 

Bijeenkomst 1: Visie en organisatie van huisartsenzorg voor Ouderen

Workshops:       Zorgproces en Praktijkplan
Casuïstiek:          Vallen en Mobiliteit, ondervoeding

Onderwerpen:

 • Multimorbiditeit en definitie van kwetsbaarheid
 • Proactieve zorg en werken met een zorgbehandelplan, SFMPC model
 • Mobiliteit, vallen en ondervoeding
 • Sociale kaart en samenwerking
 • Praktijkplan maken

Bijeenkomst 2:  Samenwerking en Advanced Care Planning

Workshops:       MDO, Levenseinde gesprek en Praktijkplan
Casuïstiek:          Psychogeriatrie

Onderwerpen:

 • Samenwerken met andere disciplines
 • Levenseinde, Advanced Care Planning
 • Psychogeriatrie: Dementie Delier en Depressie
 • Praktijkplan afronden

Aanpak

Vanuit efficiency wordt voorbereiding verwacht in de vorm van lezen literatuur, praktijkopdracht en verzamelen casuïstiek. Tijdens de bijeenkomsten kan zodoende optimaal worden ingegaan op knelpunten en oplossingen in de praktijk. Regelmatig wordt in kleinere groepen gewerkt, soms met de disciplines bij elkaar, soms in koppels van HA en POH’s.

 Er zal veel gebruikt worden van NHG materiaal via een online-leeromgeving.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor koppels van huisartsen en praktijk-ondersteuners/verpleegkundigen en wordt specifiek georganiseerd voor praktijken die zijn aangesloten bij Medrie Flevoland.

Accreditatie 

De leergang is voor huisartsen en POH's/PVK geaccrediteerd voor 8 uur.


Praktische informatie

 • Data en tijden:
 • Sessie 1: 15 oktober 2019 van 15.30 – 20.00 uur 
 • Sessie 2: 28 november 2019 van 15.30 – 20.00 uur 

Let op: datum 2e bijeenkomst is anders dan eerder via de mail is gecommuniceerd.

 • Locatie: Shortgolf in Swifterbant
 • Maaltijd: op beide dagen soep/broodjes ca. 17.30-18.00 uur
 • Groepsgrootte: maximaal 20 personen
 • Inschrijven kan tot: 4 weken voor de start van de scholing
 • Docenten: NHG-docenten, deskundig m.b.t. Ouderengeneeskunde m.m.v. Lianne Mulder, huisarts Marknesse. 
 • Prijs:  €475,- inclusief scholingsmateriaal en maaltijden. Deelname wordt vergoed door Medrie Flevoland (zie doelgroep).
 • Wij delen een aantal gegevens met NHG vanwege uw inlog in online leeromgeving.
 • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW
 • Bewijs van deelname: ja
 • Meer informatie: scholing@medrie.nl


Dieetwens

Medrie wil rekening houden met uw dieetwensen. 
Deze kunt u zelf aanpassen, klik hiervoor op onderstaande afbeelding.