MTVP Online intervisie kernelementen

Bij elke bijeenkomst staat een ander kernelement centraal

Cursusbeschrijving

Alle aan MTVP-deelnemende praktijken zijn verplicht om deel te nemen aan intervisie rondom MTVP. Dit is een landelijke verplichting met als doel om een lerende omgeving te creëren met elkaar. De praktijken hebben in hun praktijkplan aangegeven of ze intervisie gaan doen via de eigen HAGRO of via een door Medrie georganiseerde intervisie. Alle praktijken die in hun praktijkplan hebben aangeven dat ze willen aansluiten bij deze MTVP-intervisie worden uitgenodigd om in te schrijven.

Doel en opzet / Programma

Er worden drie online MTVP-intervisies georganiseerd door Medrie. Op elk moment staat één kernelement centraal. Deelnemers gaan in gesprek over de interventies rond dit kernelement. 
Het doel van deze momenten is praktisch van aard: het uitwisselen van ervaringen, het inventariseren van knelpunten, ondersteuning door het laten zien van best practices en kaderen van werkprocessen. Daarnaast stimuleert het om een visie te ontwikkelen op een nieuwe manier van werken en het inzicht dat alles met elkaar samenhangt. Het is een proces en het zijn geen losse interventies.

 • Bijeenkomst één is op 7 maart 2024 - Kernelement: Anders werken in de praktijk
 • Bijeenkomst twee is op 27 juni 2024 - Kernelement: Samen met het netwerk
 • Bijeenkomst drie is op 12 september 2024 - Kernelement: Het voeren van het goede gesprek

Deelnemers kunnen alle drie de MTVP-intervisies bijwonen door in te schrijven per bijeenkomst.

Doelgroep

De praktijkhouder, Praktijkmanager en/of de contactpersoon MTVP vanuit de huisartsenpraktijk. 
Deelnemers dienen werkzaam te zijn voor huisartspraktijken die contractueel zijn aangesloten bij de betreffende Medrie-zorgketen.

Accreditatie

Deze bijeenkomsten zijn niet geaccrediteerd.

Praktische informatie

 • Duur van de cursus: 1,5 uur per bijeenkomst
 • Groepsgrootte: max. 50 personen
 • Docent: Ger Plat, CT group
 • Kosten: € 40,00 per per online bijeenkomst
  Deze kosten worden geheel vergoed door de Medrie Zorggroep waarbij u bent aangesloten.
 • Bij annulering binnen 4 weken worden er kosten in rekening gebracht conform onze inschrijfvoorwaarden.
 • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW
 • Inschrijven kan tot: 4 weken voor de start van de scholing
 • Bewijs van deelname: ja
 • De link om deel te nemen ontvangt u in de week voorafgaande aan de bijeenkomst
 • Meerdere intervisies volgen? Schrijf in per bijeenkomst

Inschrijven

Volg Medrie