Starten met stoppen met roken - Webinar

Cursusbeschrijving

In de huisartsenpraktijk kan belangrijke gezondheidswinst worden behaald door rokers aan te sporen te stoppen met roken. Deze cursus geeft richtlijnen om hen op een effectieve manier te adviseren en te begeleiden. Een combinatie van gedragsmatige en farmacologische ondersteuning levert een grotere succeskans. Het NHG en de NVDA hebben samen met STIVORO een cursus ontwikkeld met daarin aandacht voor de verslavende werking van nicotine, motiverende gesprekstechnieken en een efficiënte praktijkorganisatie.  

De cursus is gericht op huisartsen en praktijkondersteuners, apart of gezamenlijk. Met de juiste aandacht en afstemming krijgt u meer rokers over de drempel naar een gezonder leven.

Doel en opzet

U maakt ter voorbereiding een e-learning van het NHG, de studiebelasting hiervan is 1 uur
Het webinar bestaat uit 2 dagdelen, u oefent met motiverende gespreksvoering en kijkt met andere praktijkmedewerkers naar de benodigde randvoorwaarden en werkafspraken in de praktijk

Doelgroep

Huisartsen en praktijkondersteuners die werkzaam zijn in de Medrie regio's Zwolle, Hardenberg en Flevoland
Deelnemers dienen werkzaam te zijn voor huisartspraktijken die contractueel zijn aangesloten bij de betreffende Medrie-zorgketen

Accreditatie

De e-learning van NHG is met 1 punt geaccrediteerd door Kwaliteitsregister V&V (niet door VSR), NVvPO en ABC1
De scholing is voor 6 uur geaccrediteerd door Kwaliteitsregister V&V, NVvPO en ABC1
De cursus is erkend door het Kwaliteitsregister Stop met roken.

Praktijkondersteuners die vanuit de ketenzorg patiënten begeleiden die willen stoppen met roken bevelen we aan deze scholing, of de vervolgcursus één keer per drie jaar volgen.
Registratie in het Stoppen met roken register is voor begeleiding vanuit de ketenzorg geen voorwaarde.

Praktische informatie

  • Datum: 22 maart 2023 van 13.00 uur tot 20.00 uur online
  • Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers 
  • Inschrijven kan tot: 4 weken voor de start van de scholing 
  • Docent: Ilonka Bruggeman, Trimbos Instituut
  • Kosten:  €300,00 Deze kosten worden geheel vergoed door de Medrie zorggroep waarbij u bent aangesloten 
  • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW 
  • Ten behoeve van uw inlog delen wij enkele gegevens van u met NHG en het Trimbos instituut
  • De link om deel te nemen ontvangt u in de week voorafgaande aan het webinar
  • Bewijs van deelname: ja 

Inschrijven

Volg Medrie