Starten met stoppen met roken -  online

Cursusbeschrijving

In de huisartsenpraktijk kan belangrijke gezondheidswinst worden behaald door rokers aan te sporen te stoppen met roken. Deze cursus geeft richtlijnen om hen op een effectieve manier te adviseren en te begeleiden. Een combinatie van gedragsmatige en farmacologische ondersteuning levert een grotere succeskans. Het NHG en de NVDA hebben samen met STIVORO een cursus ontwikkeld met daarin aandacht voor de verslavende werking van nicotine, motiverende gesprekstechnieken en een efficiënte praktijkorganisatie.

De cursus is gericht op huisartsen en praktijkondersteuners, apart of gezamenlijk. Met de juiste aandacht en afstemming krijgt u meer rokers over de drempel naar een gezonder leven.

Doel en opzet

U maakt ter voorbereiding de e-learning 'stoppen met roken'. De studiebelasting hiervan is 1 uur. 

De online scholing bestaat uit 2 dagdelen. U oefent met motiverende gespreksvoering en kijkt met andere praktijkmedewerkers naar de benodigde randvoorwaarden en werkafspraken in de praktijk.

Doelgroep

Huisartsen en Praktijkondersteuners uit de Medrie regio's.
Deelnemers dienen werkzaam te zijn voor huisartspraktijken die contractueel zijn aangesloten bij de betreffende Medrie-zorgketen.

Accreditatie

ABC1, Kwaliteitsregister V&V, NVvPO, Kabiz 6 punten voor de cursus en 1 punt voor de e-learning stoppen met roken.
Kwaliteitsregister stoppen met roken.

De cursus is erkend door het Kwaliteitsregister Stop met roken.
Praktijkondersteuners die vanuit de ketenzorg patiënten begeleiden die willen stoppen met roken bevelen we aan deze scholing, of de vervolgcursus één keer per drie jaar volgen.
Registratie in het Stoppen met roken register is voor begeleiding vanuit de ketenzorg geen voorwaarde.

 

Praktische informatie

 • Duur: 13.00 uur tot 20.00 uur online, inclusief pauzemomenten
 • Tussen 17.15 en 18.00 uur, pauze voor een maaltijd 
 • Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers 
 • Inschrijven kan tot 4 weken voor de start van de cursusdatum 
 • Docent van het Trimbos Instituut
 • Kosten:  €320,00.
  Deze kosten worden geheel vergoed door de Medrie zorggroep waarbij u bent aangesloten  
 • Bij annulering binnen 4 weken worden er kosten in rekening gebracht conform onze inschrijfvoorwaarden.
 • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW 
 • Ten behoeve van de accreditatie en online cursus delen wij enkele gegevens van u met het Trimbos instituut.
 • 2 weken voorafgaand aan de scholing staat de e-learning voor u klaar in de online leeromgeving van Trimbos (u ontvangt bericht)
 • In de week voorafgaand aan de scholing ontvangt u de link naar de online omgeving
 • Bewijs van deelname: ja 

Inschrijven

Volg Medrie