Triage in de dagprakijk

Evenementen

Cursusbeschrijving


Triage, hoe zat dat ook alweer?

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen neemt de druk op de huisartsenpraktijk toe en is het soms lastig de daadwerkelijke urgentie van een zorgvraag te bepalen. Sommige patiënten communiceren niet duidelijk of zijn te bescheiden, terwijl andere bellers of bezoekers zich steeds mondiger opstellen.

Door het stellen van de juiste vragen, krijgt de doktersassistente een plaatje van het toestandsbeeld. Daardoor kan de juiste urgentie worden ingeschat en komt de patiënt op het juiste tijdstip, op de juiste plaats en bij de juiste behandelaar terecht. Dit heeft ook een positieve invloed op de werkdruk in een praktijk.

Veel doktersassistenten in dagpraktijken hebben ooit een scholing over triage gevolgd, maar merken dat de kennis en vaardigheden wat zijn weggezakt. Deze opfriscursus is de ideale ‘update’.
Op verzoek: incompany triage in de dagpraktijk

Op verzoek kunnen wij deze scholing voor uw dagpraktijk organiseren. Wij informeren u graag over de mogelijkheden, neem hiervoor contact met ons op via scholing@medrie.nl


Doel en opzet

Na deze scholing heeft u uw triage-kennis weer aangescherpt en heeft u geoefend met het voeren van gesprekken en het gebruik van de NHG-Triagewijzer.

 De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Gebruik van de NHG-Triagewijzer
 • Het stellen van een goede vraag
 • Bepalen of de patiënt ABCDE stabiel is
 • Bepalen van de ingangsklacht
 • Uitzonderingen 

De cursus is interactief van opzet. Bent u in het bezit van een NHG-Triagewijzer, neem deze dan a.u.b. mee.

 Doelgroep

Doktersassistenten uit dagpraktijken die eerder een scholing triage hebben gevolgd.Accreditatie

Kabiz, 3 accreditatiepunten                                       
Niet medisch inhoudelijk           

  

Praktische informatie

 • Duur van de cursus: 2,5 uur
 • Groepsgrootte: maximaal 15 personen
 • Inschrijven kan tot: 4 weken voor aanvang van de cursus
 • Docent: Eva van den Nagel, Coördinerend doktersassistent, triagist
 • Kosten: €97,50
 • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW
 • Bewijs van deelname: ja
 • Meer informatie: scholing@medrie.nl