Triage in de dagpraktijk - 3 bijeenkomsten

incompany

Evenementen

Cursusbeschrijving


Triage, hoe zat dat ook alweer?

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen neemt de druk op de huisartsenpraktijk toe en is het soms lastig de daadwerkelijke urgentie van een zorgvraag te bepalen. Sommige patiënten communiceren niet duidelijk of zijn te bescheiden, terwijl andere bellers of bezoekers zich steeds mondiger opstellen.

Door het stellen van de juiste vragen, krijgt de doktersassistente een plaatje van het toestandsbeeld. Daardoor kan de juiste urgentie worden ingeschat en komt de patiënt op het juiste tijdstip, op de juiste plaats en bij de juiste behandelaar terecht. Dit heeft ook een positieve invloed op de werkdruk in een praktijk.

De juiste toepassing van triage-kennis draagt bij aan een optimale zorg voor de patiënt en een efficiënte patiëntenstroom binnen de dagpraktijk. Deze cursus reikt u de gangbare methodieken aan en biedt ook concrete oefening van de benodigde vaardigheden. 

 

Doel en opzet

Na deze scholing beschikt u over accurate triage-kennis en heeft u geoefend met het voeren van gesprekken en het gebruik van de NHG-Triagewijzer. Om optimaal rendement uit de scholing te halen is het noodzakelijk dat u de NHG-Triagewijzer aanschaft en meeneemt naar de scholing zodat u hier in de praktijk mee kunt oefenen.

Het programma omvat 3 sessies, maar naar wens kunnen tijdsblokken anders worden ingedeeld. De volgende onderwerpen komen aan de orde:


 1e bijeenkomst


•              Inhoudelijke kennis triage-methodiek
•              Gespreksvaardigheden
•              Structurering
•              Toon en intonatie
•              Het geven van adviezen


 2e bijeenkomst

•              Werken met de NHG-Triagewijzer
•              ABCDE triage
•              De keuze van de ingangsklacht
•              De uitzonderingen


 3e bijeenkomst

•              Casuïstiek
•              Valkuilen


Doelgroep

Doktersassistenten uit dagpraktijken

Accreditatie

Kabiz, 9 accreditatiepunten


Praktische informatie

 • Duur van de cursus: 3 avonden van 3 uur op
  woensdag 23 september 2020,

  woensdag 7 oktober 2020 en
  dinsdag 24 november 2020
 • Tijden: 18.30 - 21.30 uur
 • Groepsgrootte: maximaal 15 personen
 • Docent: Eva van den Nagel, Triagepost Medrie
 • Kosten: 258,50 inclusief scholingsmateriaal
 • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW
 • Bewijs van deelname: ja
 • Meer informatie: scholing@medrie.nl

Incompany
Op verzoek kunnen wij deze scholing voor uw dagpraktijken organiseren. Wij informeren u graag over de mogelijkheden, neem hiervoor contact met ons op via scholing@medrie.nl