Verdiepingstraining SOLK

Evenementen

Cursusbeschrijving

SOLK is een enorm probleem in de gezondheidszorg en toch fors onderschat: na Alzheimer is het de “duurste ziekte”, gezien het grote beroep dat patiënten doen op specialistenpoli’s, kosten voor arbeidsverzuim en verlies van kwaliteit van leven.


Bij patiënten met SOLK en hun huisartsen spelen een aantal factoren, die elkaar veelal negatief versterken. Het gaat hierbij om hiaten op het vlak van kennis, communicatie en doorverwijzing.


Met behulp van nieuwe inzichten is er veel meer mogelijk bij de aanpak van patiënten met SOLK. Met de juiste aanpak  kosten de consulten dan minder energie en verbetering van de zorg levert juist energie op, voor zowel patiënt als arts. Uiteindelijk kan dit leiden tot een verbeterde persoonlijke gezondheid en tot verlichting van de werkdruk in zowel eerste als tweede lijn. Medrie wil hieraan concreet bijdragen en organiseert daarom deze scholing.

Doel en opzet

Het doel van deze training is 2-ledig:

 • Het aanreiken van concrete kennis en vaardigheden gericht op consulten en doorverwijzingen die beter inspelen op de vragen van patiënten met SOLK.
 • Daarnaast wordt verkend hoe de samenwerking rond de patiënt met SOLK kan worden verbeterd en hoe e.e.a. in de Medrie-regio georganiseerd kan worden.

Programma

De volgende thema’s komen in gevarieerde werkvormen aan bod:

 

Check-in: Kennis maken, ervaringen met SOLK uitwisselen, persoonlijke leerdoelen, aansluiten


Verdieping theorie SOLK:

 • Wat is SOLK, verschil SOLK en chronische pijn, welke factoren spelen een rol
 • Wat is centrale sensitisatie en hoe kun je dit gebruiken in de uitleg van SOLK
 • SCEGS, gebruik vicieuze cirkels, gezamenlijke probleemdefinitie, behandelplan maken

 Communicatie bij SOLK:

 • Waar moet je op letten in communicatie met patiënten met SOLK
 • Hoe kun je tot een gezamenlijke probleemdefinitie met je patiënt komen
 • Hoe te communiceren met ‘uitbehandelde’ patiënten, hoe voorkom je iatrogene schade
 • Wat zijn veel gebruikte metaforen voor uitleg
 • Hoe kun je de sociale omgeving van de patiënt erbij betrekken
 • Hoe kun je huisartsen motiveren om SOLK tijdig te bespreken

Behandeling van SOLK:

 • Veel voorkomende instandhoudende factoren
 • Zelfmanagement
 • Behandelmethoden POH-GGZ:  problem solving treatment, acceptance and commitment therapie, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgericht, 5D model, positieve gezondheid
 • (Psychosomatische) fysiotherapie
 • Psycholoog: gevolgenmodel
 • Multidisciplinaire behandelcentra: CIR, RPZ (regionaal pijncentrum) etc
 • Grip op klachten

 • Samenwerken bij SOLK: Hoe organiseer je samenwerking in de eerste lijn en de samenwerking 1e-2e lijn.
 • Check-out: Wat nemen we mee van deze avond, hoe gaan we verder, hoe blijven we in contact, wat zijn wensen voor de terugkomavond.

Tijdens de terugkomsessie van 5 maart wordt aandacht besteed aan: nieuwe ervaringen deelnemers, gedane initiatieven op het vlak van samenwerking, mogelijke knelpunten. Eventuele verdieping van kennis en vaardigheden. De deelnemers worden nauw betrokken bij de invulling.Doelgroep

Huisartsen, hidha's en waarnemers die zijn aangesloten bij Medrie. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht in de ontwikkeling van best practice en samenwerking rond SOLK in de Medrie-regio.


Er wordt gepoogd ook 1-3 specialisten mee te laten doen t.b.v. de samenwerking.


Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd voor 7 uur scholing.

 

Dieetwens

Medrie wil rekening houden met uw dieetwensen. 
Deze kunt u zelf aanpassen, klik hiervoor op onderstaande afbeelding.Praktische informatie


 • sessie 2:  26 februari 2020, 18.00 -21.30 uur (inloop vanaf 18.00 – 18.30 uur met soep & broodjes)
 • Locatie 26 februari 2020: Medrie, Dr. Klinkertweg 18, Zwolle
 • Docent: Carine den Boer, huisarts in Hoorn, kaderarts GGZ, promotieonderzoek naar SOLK,  belangrijke samensteller van de Zorgstandaard SOLK
 • Programmaleider: Christian Meyer, huisarts
 • Cursusprijs: € 420,00
 • Deelname is kosteloos en voorbehouden aan huisartsen die zijn aangesloten bij Medrie
 • Inschrijven kan tot 4 weken voor de start van de training
 • Maximaal aantal deelnemers is 10
 • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW
 • Bewijs van deelname: ja
 • Meer informatie: scholing@medrie.nl