De inzet van de POHér bij de behandeling van urine-incontinentie

Evenementen

Cursusbeschrijving

Urine-incontinentie is een vaak voorkomend probleem. Dit probleem wordt te weinig onderkend, zowel door patiënt- als door doktersfactoren. De prevalentie loopt op met de leeftijd. Voor de behandeling is het van belang het type incontinentie te achterhalen. Bij ouderen blijken er ook vaak factoren te spelen die de incontinentie nadelig beïnvloeden. Bijvoorbeeld slechte mobiliteit, toilet moeilijk te bereiken, slechte toiletgewoonten etc. Met deze factoren wordt in de praktijk te weinig rekening gehouden.

 Door geprotocolleerd de incontinentie goed in kaart te brengen en daarbij ook de incontinentie versterkende factoren kan deze klacht veel beter behandeld worden. Tevens is een goede uitleg over de oorzaak van incontinentie en een goede begeleiding tijdens de behandeling belangrijk om het succes te vergroten. De praktijkondersteuner is bij uitstek de persoon die aan deze voorwaarden kan voldoen.

Doel en opzet

Het verbeteren van de zorg voor patiënten met urine-incontinentie door de praktijkondersteuner te betrekken bij de diagnose en behandeling.


Wat levert deze cursus op?


U bent in staat

 • Bij patiënten met urine-incontinentie het type incontinentie te bepalen
 • De factoren die een nadelig effect hebben op incontinentie in kaart te brengen
 • Op basis van het type incontinentie en de factoren die de incontinentie nadelig beïnvloeden een behandelplan te maken
 • Te verwijzen naar andere zorgverleners in de regio
 • Patiënten te motiveren en te begeleiden tijdens de behandeling

De extra’s van het programma

 • Individuele reflectie op zelf ingebrachte casuïstiek door deskundigen
 • Deskundigheidsbevordering, uitwisseling van ervaringen praktische ondersteuning bij implementatie
 • Door ook de huisartsen te betrekken bij de scholing wordt de implementatie in de praktijk geborgd, voor hen is er een verplichte scholingsavond op 12 februari 2020 van 17.00 – 19.00 uur


Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V, NVvPO en Kabiz voor 17 uren.

Doelgroep

Praktijkondersteuners en doktersassistenten met aangetoonde affiniteit met het onderwerp door betrokken te zijn bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het maken van uitstrijkjes.


Programma

 • Het programma bestaat uit 1 hele dag en drie terugkomdagen
 • Ter voorbereiding op dag 1 maakt u een opdracht en een instaptoets, deze toets wordt besproken op dag 1. Tijdsindicatie ca. 2 uur
 • Dag 1, Woensdag 15 januari 2020 van 09.30 - 17.00 uur, inclusief lunch
  Theorie, casuïstiek en praktijkervaring door een praktijkondersteuner die een eigen incontinentie spreekuur heeft
 • Dag 2 (terugkomdag 1), Woensdag 12 februari 2020 van 12.30 – 17.00 uur
  (12.30 – 13.00 uur inloop met lunch en afsluiting met maaltijd vanaf 17 uur) 
 • Bekkenfysiotherapeut en bespreken ingebrachte casuïstiek
  Aansluitend:  een verplichte scholing voor de huisartsen van 17.00 – 19.00 uur (17.00 – 17.30 inloop met soep en broodjes) inschrijven huisarts zie praktisch info


 • Dag 3 (terugkomdag 2), Donderdag 12 maart 2020 van 12.30 – 16.45 uur
  (12.30 – 13.00 uur inloop met lunch) 

  Continentieverpleegkundige en bespreken ingebrachte casuïstiek

 • Dag 4 (terugkomdag 3), Donderdag 11 juni 2020 van 12.30 – 16.45 uur
  (12.30 – 13.00 uur inloop met lunch)
  Afsluitende toets


Dieetwens

Medrie wil rekening houden met uw dieetwensen. 
Deze kunt u zelf aanpassen, klik hiervoor op onderstaande afbeelding.Praktische informatie

 • Groepsgrootte maximaal 18 personen
 • Docenten:
  Dr. T.A.M. Teunissen, kaderhuisarts Uro-gynaecologie, docent/onderzoeker Eerstelijnsgeneeskunde UMC St. Radboud te Nijmegen
  C.O.M. van Groeningen en H.C. Oosterlee, kader huisartsen Uro-gynaecologie

  Daarnaast zijn er verschillende gastsprekers zoals een bekkenfysiotherapeut, continentieverpleegkundige en een praktijkondersteuner die een incontinentiespreekuur draait 
 • Kosten: €680,00 
  Aan deelnemers die werkzaam zijn binnen de Medrie regio wordt de cursus kosteloos aangeboden door de regiotafel
 • Cursussen van Medrie zijn vrijgesteld van BTW
 • Let op:  Houdt u rekening met de voorbereiding voor dag 1. De tijdsindicatie is 2 uur
 • Wij verzoeken de huisarts in te laten schrijven voor de bijeenkomst op woensdag 12 februari 2020 van 17.00 - 19.00 uur.
  Huisarts inschrijven?  Klik hier 
 • Bewijs van deelname: ja
 • Meer informatie: scholing@medrie.nl