Huisarts: De inzet van de POHér bij de behandeling van urine-incontinentie

Evenementen

Cursusbeschrijving

Urine-incontinentie is een vaak voorkomend probleem. Dit probleem wordt te weinig onderkend, zowel door patiënt- als door doktersfactoren. De prevalentie loopt op met de leeftijd. Voor de behandeling is het van belang het type incontinentie te achterhalen. Bij ouderen blijken er ook vaak factoren te spelen die de incontinentie nadelig beïnvloeden.

Bijvoorbeeld slechte mobiliteit, toilet moeilijk te bereiken, slechte toiletgewoonten etc. Met deze factoren wordt in de praktijk te weinig rekening gehouden.

 Door geprotocolleerd de incontinentie goed in kaart te brengen en daarbij ook de incontinentie versterkende factoren kan deze klacht veel beter behandeld worden. Tevens is een goede uitleg over de oorzaak van incontinentie en een goede begeleiding tijdens de behandeling belangrijk om het succes te vergroten. De praktijkondersteuner is bij uitstek de persoon die aan deze voorwaarden kan voldoen.

Doel en opzet

Het verbeteren van de zorg voor patiënten met urine-incontinentie door de praktijkondersteuner te betrekken bij de diagnose en behandeling.

De deelnemers van de scholing "De Inzet van de POHér bij de behandeling van urine-incontinentie" leren tijdens deze scholing om incontinentie klachten bespreekbaar te maken, geprotocolleerd in kaart te brengen en samen met de huisarts een behandelplan te starten. 

In deze bijeenkomst wordt de huisarts uitgelegd wat de inhoud en het scholingsprogramma is.

Doelgroep

Eén huisarts van de praktijk waarvan de praktijkondersteuner deelneemt aan de scholing "De inzet van de POHér bij de behandeling van urine-incontinentie" 
Dit is verplicht onderdeel van het scholingsprogramma.


Accreditatie

n.v.t.

Dieetwens

Medrie wil rekening houden met uw dieetwensen. 
Deze kunt u zelf aanpassen, klik hiervoor op onderstaande afbeelding.Praktische informatie

  • Duur van de cursus: 1,5 uur
  • Aanvangstijd 17.00 uur inloop met maaltijd, 17.30 - 19.00 uur scholing 
  • Docent: Huibertien Oosterlee en Kitty van Groeningen, kaderhuisartsen Uro-gynaecologie
  • Onderdeel van de scholing De inzet van de POHér bij de behandeling van urine-incontinentie. 
  • Totale programma/info deelnemers scholing: klik hier
  • Meer informatie: scholing@medrie.nl